Partners

Partners


Coronabeleid Massage to Move praktijken. We verzoeken cliënten rekening te houden met het navolgende beleid:

MASSAGE

TO MOVE

What moves you?

Inspiratie26 april 2023

Durf jij te kiezen voor waar je naar verlangt? Of kies je voor wat je denkt dat het beste is? Of voor dat wat je kent of gelooft, op basis van je overtuigingen? Als je niet weet wat je verlangen is, vraag je dan af wat je zou willen wanneer alles mogelijk is. Een glimp van je verlangen komt dan tevoorschijn. Een reactie die daar vaak op volgt, is dat we dit verlangen wegstoppen door allerlei overtuigingen. ‘Daar kan ik geen geld mee verdienen, er moet toch brood op de plank komen, de huur of hypotheek moet betaald worden’ of: ‘dat kan ik niet, daar is toch geen vraag naar…..’ Maar stel dat het wel mogelijk is? Stel dat je jezelf al die tijd voor de gek houdt? Durf je verlangen te onderzoeken! Schrijf het eens op een briefje en bewaar het ergens waar je het regelmatig kunt zien. Alles wat je aandacht geeft, groeit!

#aandacht #groei #verlangen #ontspanning #uitdaging #ontwikkelen #massage #massagetherapie #leefstijl Foto: Pixabay

Contact
close slider


    De website van Massage to Move gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.